ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL

Estes son algúns documentos de referencia sobre alfabetización audiovisual e mediática que poden server de orientación e reflexión para a elaboración e aplicación de proxectos e actividades:

BIBLIOGRAFÍA

Libros que reflexionan sobre a alfabetización audiovisual e cómo implatala nas aulas.

  • Bergala, Alain (2007): La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes.
  • Pérez Millán, Juan Antonio (2014): Cine, enseñanza y enseñanza del cine. Madrid: Ediciones Morata.


DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL. Curriculum para profesores. UNESCO.

Alfabetización mediática UNESCO

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL DESTINADO A LOS DOCENTES. UNESCO.

Guia alf. mediática UNESCO

LIBRO BLANCO DA EDUCACIÓN AUDIOVISUAL (Consell de l´Audiovisual de Catalunya).

Libro Blanco: Educación en el entorno audiovisual

Educación audiovisual

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA EN ESPAÑA. Ministerio Educación.

Educación Mediática Ministerio

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y COMPETENCIAS INFORMACIONALES. Fundación Telefónica.

Alfabetización digital F. Telefónica

LA ALFABETIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ESPAÑA. Universidad Autónoma de Barcelona.

Alfabetización cinematográfica en España. UAB

EL USO DEL AUDIOVISUAL EN LAS AULAS. PERSPECTIVAS 2015. Universidad Autónoma de Barcelona.

Dossier Perspectivas 2015

ENCONTROS DE EDUCACIÓN AUDIOVISUAL (Santiago de Compostela 2005 e 2006).

Conclusións 1º Encontro Educación Audiovisual

Conclusións_II_Encontro Educación Audiovisual

 

ARTÍCULOS DE PRENSA

Necesidade dunha alfabetización audiovisual nos centros de ensino.

Artículo

 

PROGRAMAS TV

Neste programa de TVE, que debate sobre a educación audiovisual, establécense unha serie de argumentos que coinciden plenamente cos fundamentos, os obxectivos e a metodoloxía de ATURUXO FILMS.

730527

Advertisements