ATURUXO FILMS

Proxecto educativo que ten como obxectivo a alfabetización audiovisual fomentando a creatividade e o traballo cooperativo e multidisciplinar do alumnado utilizando as ferramentas TIC. É unha aprendizaxe baseada en proxectos ABP onde se fomenta a educación en valores.

Este proxecto ten o Premio de Alfabetización Audiovisual do Ministerio de Educación 2014 e o CISS PRAXIS de Cuadernos de Pedagogía 2013 no Cinema Jove.

ALFABETIZACIÓN1

   

Advertisements